LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020

Dokument

LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020

PDF 0,81 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Wersje archiwalne (1)

Załączniki(5)

Biznesplan

PDF 0,84 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Biznesplan - tabele finansowe

PDF 0,05 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

PDF 1,03 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017