LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej)

Wzór wniosku o przyznanie pomocy  na operacje w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dokument

LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej) LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej)

PDF 1,18 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Wersje archiwalne (1)

Załączniki(8)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

PDF 0,79 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Biznesplan-Inne

PDF 0,84 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Biznesplan - tabele finansowe - Inne

PDF 0,06 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Biznesplan - Inkubator

PDF 0,85 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Biznesplan - tabele finansowe - Inkubator

PDF 0,06 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

PDF 1,03 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017