Wzór wniosku o płatność na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokument

Wzór wniosku o płatność na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDF 0,12 MB
Wersja obowiązująca od 04.12.2017

Wersje archiwalne (1)

Załączniki(1)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF 0,68 MB
Wersja obowiązująca od 04.12.2017