LEADER: Wzór wniosku o płatność dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dokument

LEADER: Wzór wniosku o płatność dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 LEADER: Wzór wniosku o płatność dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF 0,72 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Wersje archiwalne (2)

Załączniki(2)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

PDF 0,45 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF 0,76 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017