LEADER: Wzór wniosku o płatność dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

RODO:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) Samorząd Województwa Małopolskiego informuje, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Wskazane na wstępie przepisy prawa stanowią konieczność  obowiązku informacyjnego przez Samorząd Województwa Małopolskiego w kontekście wnioskodawców/beneficjentów oraz osób fizycznych uczestniczących w projekcie, tj. pełnomocnika, osoby reprezentującej, współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, małżonka beneficjenta, małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, grantobiorcy itp.

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 2. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 5. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 6. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 7. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

  RODO-klauzule-19.2; RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 8. Stowarzyszenie Dolina Karpia

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 10. Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 14. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 15. „Gościniec 4 Żywiołów”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.

 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU WŁASNEGO-19.2RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 18. LGD "Korona Sądecka"

  RODO-klauzule-19.2; RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 19. Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 20. Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 21. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa"

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 23. Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 24. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 25. Zielony Pierścień Tarnowa

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 26. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 27. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 28. Blisko Krakowa

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 29. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 30. Podhalańska Lokalna Grupa Działania

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 31. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

  RODO-klauzule-19.2; RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

 32. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”

  RODO-klauzule-19.2RODO-klauzule-DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO-19.2; RODO-klauzule-DO LISTY OBECNOŚCI-19.2

Dokument

LEADER: Wzór wniosku o płatność dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 LEADER: Wzór wniosku o płatność dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF 0,72 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Wersje archiwalne (2)

Załączniki(2)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

PDF 0,45 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF 0,76 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017