Wzór wniosku o płatność na operacje realizowane w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wzór wniosku o płatność  na operacje realizowane w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokument

Wzór wniosku o płatność na operacje realizowane w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDF 0,23 MB
Wersja obowiązująca od 22.06.2018

Wersje archiwalne (5)