LEADER: Wzór wniosku o płatność dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

Dokument

LEADER: Wzór wniosku o płatność dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 LEADER: Wzór wniosku o płatność dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

PDF 0,50 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Załączniki(5)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF 1,14 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Załącznik obowiązkowy: Oświadczenie dot. art.18. ust.1 Prawo Przedsiębiorców

PDF 0,06 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

PDF 0,05 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017