LEADER: Informacja monitorująca realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokument

LEADER: Informacja monitorująca realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDF 0,32 MB
Wersja obowiązująca od 21.03.2018