LEADER: Wzór umowy dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dokument

LEADER: Wzór umowy dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 LEADER: Wzór umowy dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF 0,63 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Wersje archiwalne (2)

Załączniki(2)

Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

PDF 0,19 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Załącznik nr 2 Wykaz działak ewidencyjnych

PDF 0,18 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017