LEADER: Wzór umowy dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014–2020

Dokument

LEADER: Wzór umowy dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014–2020 LEADER: Wzór umowy dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014–2020

PDF 0,72 MB
Wersja obowiązująca od 30.05.2018

Wersje archiwalne (2)

Załączniki(2)

Załącznik nr 2 Wykaz działak ewidencyjnych

PDF 0,18 MB
Wersja obowiązująca od 30.05.2018

Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

PDF 0,29 MB
Wersja obowiązująca od 30.05.2018