LEADER: Wzór umowy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej)

Zmiany w formularzu umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 i 19.3.

Wzór umowy o przyznanie pomocy  na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dokument

LEADER: Wzór umowy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej) LEADER: Wzór umowy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej)

PDF 0,84 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Wersje archiwalne (4)

Załączniki(4)

Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

PDF 0,21 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017

Załącznik nr 2 Wykaz działak ewidencyjnych

PDF 0,18 MB
Wersja obowiązująca od 16.10.2017