Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 204 publikacje z
  • wszystkich kategorii.

Pismo w sprawie wypłaty pomocy na projekt grantowy Poddziałania 19.2 | PDF, 228.85KB

Wyjaśnienia dotyczące warunku wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach Poddziałania 19.2, dotyczącego niewykonywania działalności gospodarczej przez grantobiorców.

LEADER/granty

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca wątpliwości odnośnie zaliczania sołtysa do władzy publicznej | PDF, 688.27KB

Pismo dotyczące wątpliwości zaliczenia sołtysa do organów władzy publicznej.

LEADER/umowa ramowa

LEADER, 20.07.2017

Interpretacja ARiMR dotycząca rozliczenia wyprzedzającego finansowania w ramach PROW 2014-2020 | PDF, 141.58KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja ARiMR dotyczaca miejsca pracy w odniesieuniu do kryteriów wskazanych w Wytycznych MRiRW nr 2/1/2016 | PDF, 215.70KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca zmiany projektu współpracy zaplanowanego do realizacji w ramach LSR | PDF, 120.17KB

Interpretacja MRiRW dotycząca poddziałania Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (poddziałanie 19.3), objętego PROW na lata 2014-2020 (dot. zmiany projektu współpracy zaplanowanego do realizacji  w ramach LSR).

LEADER/projekty współpracy

LEADER