Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 199 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Interpretacja MRiRW dotycząca możliwości uznania za koszty kwalifikowalne kosztów związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w celu uruchomienia publicznego przedszkola pełnowymiarowego lub publicznego punktu przedszkolnego - odpowiedź | PDF, 75.58KB

Pytanie

Interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 oraz z 2018 r. poz. 154).

Działania samorządowe

Interpretacja MRiRW w zakresie sposobu oceny kryterium wyboru operacji (organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne) - odpowiedź | PDF, 100.27KB

Pytanie

Interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 oraz z 2018 r. poz. 154).

Działania samorządowe