Efekty wdrażania PROW 2007-2013 - Scalanie gruntów

Efekty wdrażania PROW 2007-2013 - Scalanie gruntów

Program przedstawia możliwości rozwoju lokalnych społeczności, gmin i powiatów, które niosą działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaprezentowano „dobre praktyki” z działań PROW 2007-2013.
W I odcinku pokazano projekty z m.in. z Męciny Wielkiej, Szczurowej w ramach działania „Scalanie gruntów”.