Efekty wdrażania PROW 2007-2013 - Obiekty pełniące funkcje kulturalne i ochrona zabytków

Efekty wdrażania PROW 2007-2013 - Obiekty pełniące funkcje kulturalne i ochrona zabytków

Program przedstawia możliwości rozwoju lokalnych społeczności, gmin i powiatów, które niosą działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaprezentowano „dobre praktyki” z działań PROW 2007-2013.
W odcinku III w ramach działania „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” przedstawiono projekty m.in. ze Szczucina – Przebudowa płyty rynku wraz z infrastrukturą, Pleśnej – Budowa Centrum Pamięci Narodowej w miejscowości Lichwin, Łukowicy – Adaptacja obory podworskiej.