Wiadomości

Małopolskie miejscowości pięknieją dzięki środkom z UE

19.10.2018
Promesy o łącznej wartości blisko 18 mln zł beneficjentom przekazał wicemarszałek Stanisław Sorys.

Środki unijne zmieniają miejscowości ziemi tarnowskiej

12.10.2018
Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez sw małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 na ziemi tarnowskiej zostanie zrealizowanych 19 inwestycji, które zmienią oblicze tamtejszych miejscowości.

Środki unijne zmieniają wsie z Sądecczyzny

11.10.2018
Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez samorząd województwa małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 na Sądecczyźnie zostanie zrealizowanych 19 inwestycji, które zmienią oblicze tamtejszych miejscowości.
Zobacz wszystkie wiadomości

Efekty projektów

Efekty wdrażania PROW 2007-2013 - Obiekty pełniące funkcje kulturalne i ochrona zabytków

Program przedstawia możliwości rozwoju lokalnych społeczności, gmin i powiatów, które niosą działania samorządowe PROW na lata 2014-2020.

Zobacz film