Wiadomości

Nabór wniosków na scalania gruntów coraz bliżej

12.02.2019
W dniu 12 lutego br. w siedzibie UMWM przy ul. Wielickiej odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW na lata 2014-2020 SCALANIE GRUNTÓW.

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania z Małopolski

06.02.2019
W dniu dzisiejszym Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego, uczestniczył w kolejnym spotkaniu z Lokalnymi Grupami Działania z terenu Województwa Małopolskiego.

Konsultacje dla partnerów KSOW

01.02.2019
W dniu 1 lutego 2019 r. w siedzibie UMWM przy ul. Wielickiej odbyły się konsultacje dla partnerów KSOW.
Zobacz wszystkie wiadomości

Efekty projektów

Efekty wdrażania PROW 2007-2013 - Obiekty pełniące funkcje kulturalne i ochrona zabytków

Program przedstawia możliwości rozwoju lokalnych społeczności, gmin i powiatów, które niosą działania samorządowe PROW na lata 2014-2020.

Zobacz film